aktuality

20.06 2022

Pro soukromého investora jsme dokončili rekonstrukci objektu a přístavbu prodejny kol značky CUBE v Karlových Varech, Západní ulici. více »

21.03 2022

Na základě výsledku výběrového řízení získala naše společnost zakázku na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1.NP a 2.NP". Navážeme tak na předchozí spolupráci s Muzeem Sokolov, které tuto nemovitost spravuje.

11.03 2022

V Ostrově se plánuje rozšíření komerčního centra. V současné době je v našem ostrovském ateliéru zpracovávána projektová dokumentace na novou prodejní halu pro prodejnu nábytku společnosti Jysk. více »

25.02 2022

Další projektovou dokumentaci, kterou jsme dokončili a předali investorovi je "Projektová dokumentace na rekonstrukci původní budovy zařízení následné rehabilitační péče" v Nejdku.

11.08 2021

S Městem Ostrov jsme na základě výsledku výběrového řízení podepsali slouvu o dílo na realizaci rekonstrukce objektu č.p.225 Ostrov. "Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 - Přestavba na byty". Stavební práce mají být dokončeny do konce roku 2022. více »

26.07 2021

Kromě nemocnic Ostrov a Sokolov jsme navázali spolupráci s Nemocnicí Roudnice nad Labem s.r.o. Zpracováváme pro ni projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby pro oddělení NIP (20-26 lůžek).

16.07 2021

Na základě výběrového řízení byla naše společnost vybrána ke zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby "Novostavba městské sauny s wellness" v Ostrově. Pojektová dokumentace bude vycházet ze studie, kterou vypracovali taktéž naši projektanti. Investorem je Město Ostrov. Jedná se tedy o další krok k celkové rekonstrukci městského koupaliště v Ostrově. více »

25.05 2021

Pro soukromého investora jsme dokončili studii objektu pro ubytování sportovců na Božím Daru. více »

30.04 2021

I když Ostrovská nemocnice změnila majitele, naše vzájemná spolupráce pokračuje i nadále. V současné době jsme vypracovali a předali dvě projektové dokummentace ke stavebnímu povolení v podrobnostech pro provádění stavby. Jedná se o stavební úpravy oddělení NIP II 2. NP budovy A3 a oddělení DIOP taktéž v 2.NP ale budovy A2.

07.04 2021

Další objekt historické části města Ostrov se začíná probouzet do krásy. Dům č.p.225 - Myslivna má krásnou novou střechu, kterou jsme v měsíci březnu dokončili na základě naší projektové dokumantace. Dalším krokem by měla být přestavba objektu na byty. více »

historie aktualit