reference


akce: Výstavba výjezdové základny záchanné služby Ostrov
investor: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
projektant: BPO s.r.o. Ostrov
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 7/2016
dokončení realizace: 2/2017
zakázkové číslo:
číslo stavby: S 8/16