představení společnosti


HISTORIE SPOLEČNOSTI - vznik, vývoj a současný stav

Společnost vznikla roku 1990 a její prvotní zaměření bylo projektování a navrhování staveb s počtem dvou zaměstnanců. V roce 1991 byla rozšířena o realizace staveb a to zejména bytových občanských a průmyslových. Z hlediska počtu zaměstnanců se současný stav rozšířil na 16-18 pracovníků projekčních středisek a 35-50 pracovníků realizační části. K této početní stabilizaci došlo v roce 1997, od té doby je přibližně konstantní.

Během roku 2004 zahájila společnost přestavbu na strukturu akciové společnosti a do obchodního rejstříku byla oficiálně zapsána ke dni 12.1.2005.
Společnost pracuje s pracovníky majícími vždy potřebné vzdělání a kvalifikaci k provádění dílčích činností, přičemž u jednotlivých specializací a jednotlivých řídicích úrovní dochází k průběžnému doškolování a doplňovaní znalostí.

Společnost klade značný důraz na sledování a znalost nových technologií v navrhování a provádění staveb. Společnost je svojí činností zaměřená na stavby bytové občanské a průmyslové. Zvláštní specializací jsou stavby památkové a také stavby, které jsou v přírodně citlivém prostředí.

Z hlediska finančních objemů prací si společnost našla místo na trhu mezi obřími stavebními koncerny a firmami provozující činnost na úrovni živností.
Ve vztahu k organizaci práce se společnost zaměřuje na získávání zakázek zejména v blízkém regionu kraje, k tomu má společnost vytvořené řídicí a kontrolní mechanizmy.

Společnost svým pracovníkům plnohodnotně zajišťuje přístup k novým informacím prostřednictvím nákupu odborné literatury a časopisů, na specializovaná školení a konzultace pořádaná výrobci, specializovanými odborníky ( např. stavební fyziky, statiky ), školami, specializovanými ústavy a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

Filozofií společnosti je standardizovat, stabilizovat a důsledně řídit jakost všech výrobních, obchodních a dodavatelských procesů.

 


PŘEDMĚT ČINNOSTI

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě.
 • Projektová činnost ve výstavbě.
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 • Poskytování technických služeb.
 • Zámečnictví, nástrojářství.
 • Pokrývačství, tesařství.
 • Truhlářství, podlahářství.
 • Správa a údržba nemovitostí.
 • Realitní činnost.
 • Kopírovací práce.

Společnost JURICA a.s. se zaměřuje na navrhování, projektování a realizaci pozemních staveb, zejména pak staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, staveb pro poskytování služeb i staveb průmyslových. Zvláštní specializací jsou také stavby památkově chráněné a stavby, které jsou v přírodně citlivém prostředí.

Společnost zajišťuje  služby vlastními pracovníky od prvních ideových a architektonických návrhů stavby, nebo komplexů staveb, přes podrobné zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací v detailech veškerých potřebných profesí, projednání těchto staveb a souborů v rámci správních řízení ve smyslu Stavebního zákona a konče vlastní realizací stavby „na klíč“. Společnost právě touto komplexností nabízených služeb je na stavebním trhu vyjímečná, téměř ojedinělá.