reference


akce: Stavební úpravy a přístavba rekreačního objektu, č.ev. 563, Velký Rybník
investor: soukromý investor
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 10/2017
dokončení realizace: 8/2018
zakázkové číslo: 22/17
číslo stavby: S 13/7