reference


akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul.545,Sokolov – Stavební úpravy 4.NP pavilonu E – odd. gynekologicko-porodnické
investor: Karlovarský kraj
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 5/2015
dokončení realizace: 10/2015
zakázkové číslo: 1/11
číslo stavby: S04/15