Projektová dokumentace Krušnohorské muzeum Miriquidi -Boží Dar


Na základě výsledku výběrového řízení jsme získali zakázku na zpracování kompletní projektové dokumentace přestavby bývalého celního prostoru a jeho okolí na hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, včetně na něm se nacházejících objektů. Dále pak vybudování okolních veřejných a parkovacích ploch. Objekt bývalé hlavní budovy celnice bude nadzemně propojen s dalším sousedním objektem, v nichž společně vzniknou prostory pro Krušnohorské muzeum Miriquidi s kompletním zázemím. Objekt bývalých garáží bude přebudován na infocentrum se zázemím. Plochy kolem těchto tří objektů a v jejich blízkosti budou navrženy jako veřejné odpočinkové a též budou určeny k parkování autobusů a osobních vozidel.  Investorem této akce je Měo Boží Dar, pro které jsme vypracovali i architektonickou studii.