reference


akce: Stavební úpravy objektu č.p. 764 a765, Jáchymov
investor: Gourmet Export-Import s.r.o.
projektant: JURICA a.s. Ing.arch. Klára Rašková
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 10/2018
dokončení realizace: 12/2019
zakázkové číslo: 38 / 17
číslo stavby: S7 / 18