reference


akce: Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 - Přestavba na byty
investor: Město Ostrov
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 8/2021
dokončení realizace: 2/2023
Celková realizační cena bez DPH: 36.194.816 Kč
zakázkové číslo: 31/19
číslo stavby: S03/21