reference


akce: Záchovná oprava kapličky na st.p.č. 24 v k.ú. Vykmanov
investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 9/2016
dokončení realizace: 12/2016
zakázkové číslo: 33/15
číslo stavby: S 11/16