ZŠ J. V. Myslbeka - přístavba tělocvičny


Přístavba tělocvičny a zázemí je situována východně od budovy školy a má navazovat na stávající tělocvičnu. Přístavba je plně bezpariérová. Předmětem návrhu je i nové pěší propojení s venkovním sportovním areálem. Studie byla vypracována ve dvou variantních řešeních.