Studie Myslivna Ostrov - byty


Jedna z dalších projektových dokumentací, kterou dokončili a Městu Ostrov předali naši projektanti je Studie využití objektu v Ostrově, Jáchymovská 225 - Myslivna, s využitím pro bytové potřeby města.