Revitalizace nemocnice, Slovenská ul.545, Sokolov – Stavební úpravy 4.NP pavilonu E – odd. gynekologicko-porodnické


Stavební úpravy 4.NP pavilonu E – odd. gynekologicko-porodnické