Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy


V budově jáchymovské radnice jsme pro Město Jáchymov dokončili práce na akci „Rekonstrukce historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy“. Projekt byl částečně financován prostřednictvím dotací z Fondů EU, konkrétně z  Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.