Operační sály nemocnice Sokolov


Nemocnice Sokolov má nové operační sály. Dle projektové dokumentace vypracované našimi projektanty a pod jejich autourský dozorem byly dokončeny stavební úpravy 4.NP pavilonu B nemocnice Sokolov, chráněné únikové cesty a stavební úpravy objektu trafostanice. Stavební práce prováděla společnost GEOSAN GROUP a.s., investorem byl Karlovarský kraj.