Nemocnice Ostrov - Oddělení respitních, paliativních a odlehčovacích lůžek (ORPOL)


Ve 3.NP nemocnice Ostrov jsem dokončili stavební práce na  oddělení respitních, paliativních a odlehčovacích lůžek (ORPOL). Součástí těchto opravy bylo i  vybudování nového únikového schodiště z dotčeného křídla nemocnice. Stavební práce byly realizovány dle námi vypracované projektové dokumentace.