Myslivna Ostrov


Další objekt historické části města Ostrov se začíná probouzet do krásy. Dům č.p.225 - Myslivna má krásnou novou střechu, kterou jsme v měsíci březnu dokončili na základě naší projektové dokumantace. Dalším krokem by měla být přestavba objektu na byty.