Myslivna - byty realizace


S Městem Ostrov jsme na základě výsledku výběrového řízení podepsali slouvu o dílo na realizaci rekonstrukce objektu č.p.225 Ostrov.
"Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 - Přestavba na byty".
Stavební práce mají být dokončeny do konce roku 2022.