Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace


Na základě námi vypracované projektové dokumentace provádí v současné době společnost GEOSAN GROUP a. s. v Ostrově stavbu : 
„Stavební úpravy objektu, U nemocnice 1345, Ostrov. Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace“ 
Jedná se o přestavbu nevyužívané budovy bývalého skladu na  pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace.
Investorem stavebních úprav je společnost OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s.