Kostel svatého Jana Křtitele ve Skalné


Kostel svatého Jana Křtitele ve Skalné se pyšní novou fasádou a střechou, veškeré práce na jeho opravě byly naší společností ukončeny. Generální vikář plzeňského biskupství Krzysztof Dędek požehnal nově opravenému kostelu a ten opět složí svému účelu.
Více na stránkách farnosti: https://www.farnostskalna.cz/