Dokončení zateplení budovy


"Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov"