Architektonická studie, Ostrov, Staré náměstí č.p.48


Studie řeší optimalizaci dispozic vzhledem k požadavkům na budoucí využití. V přízemí objektu vznikne prostorné infocentrum, WC pro veřejnost a kanceláře se zázemím zaměstnanců. V prvním a druhém nadzemním podlaží objektu se bude nově nacházet expozice ( výstavní prostor, určení bude upřesněno před zahájením návrhu interiéru). V objektu přibude výtah, který má umožnit bezbariérový přístup nejen do řešeného objektu, ale i do sousední radnice. V současné době je objekt bez omítky a z tohoto důvodu byla v rámci rekontrukce navržena obnova tektoniky fasády dle historických podkladů a výměna okenních výplní.

Součástí návrhu studie je návrh nových parkových ploch s pěším propojením Starého náměstí a Dlouhé ulice a dále návrh nového využítí hospodářského dvora. Návrh řešení parteru na přilehlém pozemku je v této studii řešen ve třech variantách s čtyřmi různými variantami řešení dělící zdi mezi Starým náměstím a řešeným pozemkem.