významná ocenění


ocenění: ČESTNÝ TITUL RADY MĚSTA OSTROVA
akce: Stará radnice Ostrov, Staré náměstí čp.46
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/1996
dokončení realizace: 0/1997
zakázkové číslo: 5/96
číslo stavby: -