významná ocenění


ocenění: ČESTNÝ TITUL RADY MĚSTA OSTROVA
akce: Rekonstrukce domu č.p. 53, Staré náměstí, Ostrov
investor: Antonín Minarský
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/1994
dokončení realizace: 0/1995
zakázkové číslo: 20/94
číslo stavby: -