reference


akce: Stavební úpravy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje p.o. v Chebu
investor: Krajské muzeum Karlovarského kraje
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 1/2009
dokončení realizace: 1/2010
Zahájení PD ke stavebnímu povolení v podrobnostech pro provádění stavby: 06/2007
03/2008
zakázkové číslo: 26/07
číslo stavby: S 01/09