reference


akce: Přestavba střechy Gymnázium Ostrov
investor: Gymnázium Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/1995
dokončení realizace: 0/1996
zakázkové číslo: 10/95
číslo stavby: -