reference


akce: Požární zbrojnice Boží Dar, p.p.č. 301/8 a 301/16 – Změna č.1
investor: Město Boží Dar
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: ABC Chomutov spol. s r.o.
zahájení realizace: 6/2012
dokončení realizace: 10/2013
zahájení PD: 3/2009
6/2009
zakázkové číslo: 10/09
číslo stavby: -