reference


akce: Nemocnice Ostrov - centrální příjem, stavební úpravy, U Nemocnice 1161, Ostrov
investor: NEMOS PLUS s.r.o.
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 7/2014
dokončení realizace: 10/2014
zakázkové číslo: 29/11
číslo stavby: S 05/14