reference


akce: Autobusová zastávka, Boží Dar
investor: Obec Boží Dar
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 5/2003
dokončení realizace: 12/2003
zakázkové číslo: 14/00
číslo stavby: -