reference


akce: Architektonicko-urbanistické a technické řešení centra nového Ostrova, centrálního městského prostoru, Mírové náměstí a přilehlýchploch
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: REKOM, Ing. Petr Nedvěd
zahájení realizace: 6/2002
dokončení realizace: 12/2003
zakázkové číslo: 19/00
číslo stavby: -