reference


akce: Architektonicko-urbanistické a technické řešení centra nového Ostrova, centrálního městského prostoru, Mírové náměstí a přilehlých ploch - kašny
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: REKOM, Ing. Petr Nedvěd
zahájení realizace: 4/2004
dokončení realizace: 10/2004
zakázkové číslo: 20/03
číslo stavby: -