reference


akce: Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 11/2001
dokončení realizace: 2/2002
zakázkové číslo: 31/01
číslo stavby: -