reference


akce: Víceúčelové sportovní hřiště u 1. ZŠ Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 3/2002
dokončení realizace: 5/2002
zakázkové číslo: 17/ 02
číslo stavby: -