reference


akce: Stavební úpravy Koupaliště Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 9/2001
dokončení realizace: 5/2002
zakázkové číslo: 13/01
číslo stavby: -