reference


akce: Baník Sokolov - stadion L.A. Nástavba a stavební úpravy objektu šaten
investor: Správa sportovních zařízení s.r.o. Sokolov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/0
dokončení realizace: 0/2002
zakázkové číslo: 38/02
číslo stavby: -