reference


akce: Přestavba rodinného domu Čapkova č.p. 399, Ostrov
investor: Ing. Jan Ulrych
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 9/1999
dokončení realizace: 11/2000
zakázkové číslo: -
číslo stavby: -