reference


akce: Novostovba rodinného domu na p.p.č. 2812/1 Ostrov
investor: Ing. Jan Nedvěd
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 8/2003
dokončení realizace: 10/2004
zakázkové číslo: 53/02
číslo stavby: -