reference


akce: Výstavba komerčního centra na p.p.č. 1132 / 9 a 1132 / 12, Ostrov
investor: InterCora, spol. s r. o.
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: různé
zahájení realizace: 0/0
dokončení realizace: 0/0
Zahájení PD ke stavebnímu povolení v podrobnostech:: 03/2008
02/2009
zakázkové číslo: 37/05
číslo stavby: -