reference


akce: Přístavba Haly OK, Svatavské strojírny
investor: Svatavské strojírny s.r.o.
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/0
dokončení realizace: 0/2001
zakázkové číslo: 4/01
číslo stavby: -