reference


akce: Stavba lávky pro pěší přez Lobzský potok cyklotrasa
investor: Město Sokolov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/0
dokončení realizace: 0/2005
Architektonický návrh: Ing. Anton Jurica
Ing. Pavel Borák
zakázkové číslo: 40/03
číslo stavby: -