reference


akce: Stavební úpravy objektu čp.764 Jáchymov
investor: Jiří Domlíp
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 6/2005
dokončení realizace: 6/2007
zakázkové číslo: 38/05
číslo stavby: 11/06