reference


akce: Rekonstrukce domu na st.p.č.20 Boží Dar - Ryžovna
investor: Město Boží Dar ve spolupráci s EU a Karlovarským krajem
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Stavební podnik Klatovy a.s.
zahájení realizace: 6/2005
dokončení realizace: 8/2006
zakázkové číslo: 05/01
číslo stavby: -