reference


akce: Přestavba objektu čp.23 Boží Dar
investor: Vladislav Houda
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 6/2000
dokončení realizace: 1/2004
zakázkové číslo: 10/99
číslo stavby: -