reference


akce: Využití Paláce princů pro Městskou knihovnu Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: TIMA, spol. s r.o.
zahájení realizace: 8/2009
dokončení realizace: 6/2011
Zahájení PD: 03/2008
10/2008
spolufinancování: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
zakázkové číslo: 11/07
číslo stavby: -