reference


akce: Stavební úpravy kostela sv. Antonína Paduánského, kapucínský klášter Sokolov, na koncertní síň
investor: Město Sokolov
projektant: Ateliér Ing.arch. Soukup, Plzeň
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/2002
dokončení realizace: 0/2003
zakázkové číslo: -
číslo stavby: -