reference


akce: Stavební úpravy fasády radnice Náměstí sv. Vavřince, Horní Blatná
investor: Obec Horní Blatná
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 4/2004
dokončení realizace: 12/2005
zakázkové číslo: 41/04
číslo stavby: -