reference


akce: Statické zajištění, generální oprava krovu, stavební úpravy schodiště, restaurátorská oprava tympanonu - kostel sv.Václava Loket nad Ohří
investor: Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
projektant: Ing. Anton Jurica, Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica, Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/2002
dokončení realizace: 0/2005
zakázkové číslo: 11/04 a 40/04
číslo stavby: -