reference


akce: Statické zajištění, generální oprava krovu a střechy, sepnutí stěn, injektáže základové zeminy na kostele sv. Petra a Pavla, Kostelní Bříza
investor: Nadace pro děti Sokolov
projektant: Ing. Anton Jurica, Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica, Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 9/2003
dokončení realizace: 4/2004
Odpovědný projektant: Ing. Pavel Borák
zakázkové číslo: 27/03
číslo stavby: -