reference


akce: Oprava Kaple Panny Marie Bolestné Ostrov
investor: Evropská unie, Česká republika, Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Jurica a.s.
zahájení realizace: 4/2006
dokončení realizace: 7/2007
zakázkové číslo: -
číslo stavby: -