reference


akce: Obytný soubor, bývalý klášter Piaristů, Ostrov
investor: Město Ostrov
projektant: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
stavbu provedl: Ing. Anton Jurica , Stavební a projekční kancelář
zahájení realizace: 0/2001
dokončení realizace: 0/2005
zakázkové číslo: -
číslo stavby: -