reference


akce: Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce střešní konstrukce
investor: Město Ostrov
projektant: JURICA a.s.
stavbu provedl: JURICA a.s.
zahájení realizace: 6/20
dokončení realizace: 3/21
zakázkové číslo: 31/19
číslo stavby: S01 / 20